struka(e):

serpentin ili ofit (prema kasnolatinskom serpentinus ili grčki ὀφίτης: zmijolik), monoklinski mineral, magnezijev hidrosilikat (OH)4Mg3(Si2O5). Susreće se u sitnolistićavim (antigorit) i vlaknastim agregatima (hrizotil). Kako je jedan dio magnezija redovito zamijenjen željezom, serpentini su obično zelene boje ili posve tamni. Serpentin je nastao metamorfozom olivina i drugih magnezijevih silikata koji ne sadrže aluminij. Bijele vlaknaste vrste – (serpentinski) azbest – upotrebljavaju se kao materijali otporni prema vatri. Serpentin je i naziv za stijenu izgrađenu ugl. od serpentina. Nastao je serpentinizacijom peridotita i dunita. Serpentinske stijene sastoje se od gospodarski korisnih minerala: kromita, magnezita i azbesta. Rabe se u građevinarstvu kao ukrasni kamen.

Citiranje:

serpentin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 23.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/serpentin>.