struka(e): religija

šijiti (prema arap. šī‘ī: pristaša, stranački, od ši‘a: grupa, stranka), sljedbenici šijizma, manjinske grane islama. Za razliku od sunita vjeruju da je sam Muhamed odredio za svojega nasljednika (kalifa) Alija bin Abi Taliba i da je nakon Alijeve pogibije vladanje islamskim svijetom trebalo prijeći na Alijeve potomke, nepogrješive vođe (imame), čuvare i tumače objave. – U islamskome svijetu šijiti čine manjinu, oko 10% od ukupnoga broja muslimana. Osim u Iranu i Iraku gdje čine većinu, ima ih manji broj u Libanonu, Siriji, Saudijskoj Arabiji, Afganistanu, Pakistanu i Indiji. Podijeljeni su na mnogobrojne sekte (imamiti, ismailiti, karmati, mateziliti, babiti i behaiti).

Citiranje:

šijiti. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 28.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/sijiti>.