struka(e): fizika

silnice, zamišljene crte, sa strelicama ili bez njih, kojima se predočuju različita svojstva fizikalnih polja; pružaju se u smjeru djelovanja sila, a njihova gustoća opisuje jakost polja: što su gušće, jakost polja je veća. Nikad se ne sijeku i okomite su na ekvipotencijalne plohe. Paralelne silnice predočuju homogena polja, a radijalne sferno simetrična. Silnice konkretnih električnih i magnetskih polja mogu se iscrtati s pomoću staklenoga praha ili željezne piljevine.

Silnice električnoga polja (električne silnice) zamišljene su usmjerene crte koje izlaze (izviru) iz pozitivnih električnih naboja, a završavaju (poniru) u negativnim električnim nabojima te svojom gustoćom i oblikom prikazuju jakost električnoga polja u nekome dijelu prostora.

Silnice magnetskoga polja (magnetske silnice) zamišljene su zatvorene krivulje (nemaju početak ili kraj, npr. oko ravnoga vodiča kroz koji teče električna struja su kružnice) koje svojim oblikom i gustoćom prikazuju jakost magnetskoga polja u nekome dijelu prostora. Prema dogovoru, silnice magnetskoga dipola orijentirane su od sjevernoga pola prema južnome.

Silnice gravitacijskoga polja (gravitacijske silnice) zamišljene su usmjerene crte koje dolaze iz beskonačnosti i uviru u masu te svojom gustoćom i oblikom prikazuju jakost gravitacijskoga polja u nekome dijelu prostora.

Citiranje:

silnice. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/silnice>.