struka(e): računalstvo

širokopojasni pristup internetu (engl. broadband Internet access; skraćeno broadband), način povezivanja korisničkoga računala s internetom uz višestruko veću brzinu prijenosa podataka no što je ostvariva običnim modemskim pristupom telefonskom linijom (engl. dial-up access), koja iznosi do 56 kbit/s (→ modem). Danas se tehnologije takvog povezivanja kabelima najčešće oslanjaju na postojeće mreže, i to telefonsku, kao npr. asimetrična digitalna pretplatnička linija ADSL ili digitalna mreža zbirnih usluga ISDN (→ komunikacijski sustavi, integrirani), mrežu kabelske televizije i dr.

Citiranje:

širokopojasni pristup internetu. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/sirokopojasni-pristup-internetu>.