struka(e): kemija

slobodna energija, termodinamička funkcija stanja, mjera sposobnosti nekoga makrofizikalnog ili kemijskog sustava da čini rad. Gibbsova energija (Gibbsova funkcija, G) jest energija oslobođena ili apsorbirana u reverzibilnom procesu koji se u sustavu odvija pri konstantnom tlaku i konstantnoj temperaturi. Definirana je jednadžbom G = H – TS, gdje je H entalpija sustava, S entropija sustava, a T termodinamička temperatura. Promjena Gibbsove energije (ΔG) određuje uvjete pod kojima se kemijska reakcija može odvijati. Kada je ta promjena pozitivna, reakcija će se odvijati samo ako se sustavu dovede energija (endergona reakcija) i tako ga se pomakne iz ravnoteže (u kojoj ΔG = 0). Kada je promjena negativna, reakcija će se odvijati spontano (egzergona reakcija) dok se ne uspostavi ravnotežno stanje. Helmholtzova energija (Helmholtzova funkcija, A) definirana je jednadžbom A = U – TS, gdje je U unutrašnja energija. Za reverzibilan izotermalni proces ΔA predstavlja raspoloživ koristan rad.

Citiranje:

slobodna energija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/slobodna-energija>.