struka(e): fizika

slobodni put, udaljenost koju pojedina čestica u sustavu čestica (npr. u plinu) prevali između dvaju uzastopnih sudara s okolnim česticama.

Srednji slobodni put prosječna je udaljenost koju u sustavu čestica prijeđe pojedina čestica između dvaju sudara; u osnovi odgovara omjeru svih putova koje čestice sustava prevale u određenom vremenu i broja sudara u tom istom vremenu. U plinovima je srednji slobodni put puno veći od prosječne udaljenosti između atoma ili molekula, a u tekućinama je približno jednak promjerima atoma ili molekula i prosječnoj udaljenosti među atomima ili molekulama. Primjerice pri tlaku zraka 101 325 Pa i pri temperaturi zraka 0 °C srednji slobodni put čestica zraka iznosi oko 68 nm. (→ kinetička teorija plinova)

Citiranje:

slobodni put. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/slobodni-put>.