struka(e): mineralogija

smektiti (prema grč. σμηϰτός: opran, obrisan) (bentoniti), montmorilonitska skupina glinenih minerala, dioktaedarskih (npr. montmorilonit) i trioktaedarskih (npr. bejdelit), koji dobro bubre zbog ugradnje polarnih molekula među siloksanske slojeve. Odlikuju se i velikim kapacitetom izmjene kationa, koji se također nalaze među slojevima, u vodenom okruženju i relativno slabo vezani.

Citiranje:

smektiti. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 12.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/smektiti>.