struka(e): |

Španovica, selo 10 km sjeveroistočno od Pakraca, Požeško-slavonska županija; 14 st. (2021). Leži na 238 m apsolutne visine. Poljodjelstvo; stočarstvo (svinja, govedo, ovca). – Ime je dobila prema vlastelinskomu nadgledniku (španu). God. 1865–70. bila je naseljena stanovništvom s područja Gorskoga kotara (najviše iz Ravne Gore, Mrkoplja, Starog Laza), koje se pretežito bavilo iskorištavanjem šuma te trgovinom i obrtom. Broj stanovnika rastao je od 293 st. 1869. na 1285 st. 1931. Nakon stradanja u II. svjetskom ratu Španovica je uglavnom bila napuštena. U lipnju 1945. bilo je raseljeno preostalo hrvatsko stanovništvo (u listopadu 1946. smješteno na nekadašnje posjede Nijemaca u Gašincima kraj Đakova) te je u mjesto naseljeno srpsko stanovništvo; Španovica je tada bila preimenovana u Novo Selo. U Domovinskom ratu, od prosinca 1991. bila je pod nadzorom hrvatske vojske (stanovništvo je uglavnom izbjeglo); s dolaskom UN-ovih snaga (1992) prešla je pod njihovu zaštitu. God. 1993. donesena je odluka o vraćanju starog imena Španovica. Oslobođena je početkom svibnja 1995.

Citiranje:

Španovica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 23.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/spanovica>.