struka(e): matematika

statistička varijabla (statističko obilježje), zajedničko svojstvo svih elemenata statističkoga skupa. Može biti numerička (kvantitativna, izmjeriva ili prebrojiva) i kategorička (kvalitativna, nenumerička tj. neiskaziva s pomoću brojeva).

Kontinuirana numerička varijabla poprima vrijednosti iz skupa realnih brojeva, obuhvaća mjerne jedinice, a na vrijednosti se mogu primijeniti aritmetičke operacije (npr. masa i ploština).

Diskretna numerička varijabla poprima konačan broj vrijednosti ili prebrojivo mnogo njih iz prebrojivoga skupa, a na vrijednosti se mogu primijeniti aritmetičke operacije zbrajanja i oduzimanja (npr. broj zaposlenika).

Redoslijedna ili ordinalna kategorička varijabla poprima vrijednosti koje se mogu logički poredati (rangirati), ali među njima nije uspostavljen brojčani odnos. Vrijednosti redoslijedne varijable mogu se uspoređivati, ali se na njima ne mogu provoditi aritmetičke operacije (npr. stupanj školske spreme, razina zadovoljstva uslugom).

Nominalna kategorička varijabla poprima vrijednosti u obliku popisa pojmova koji se ne mogu organizirati u logički slijed, već se redaju proizvoljno, abecednim redom ili po učestalosti (npr. vrsta automobila, mjesto rođenja). Nad vrijednostima nominalne varijable ne provode se matematičke operacije.

Citiranje:

statistička varijabla. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/statisticka-varijabla>.