struka(e): fizika

Stefan-Boltzmannov zakon [ste'fan bɔ'lcman~], fizikalni zakon prema kojemu je ukupna snaga zračenja idealnoga crnog tijela razmjerna četvrtoj potenciji njegove apsolutne temperature T, dakle: P = SσT4, gdje je σ Stefan-Boltzmannova konstanta (σ = 5,67 × 10–8Wm–2K–4), a S ploština tijela koje zrači energiju. Otkriven je prije Planckova zakona zračenja crnoga tijela, a danas se iz njega izvodi (→ planck, max). Nazvan je prema Jožefu Stefanu, koji ga je izveo s pomoću pokusa i Ludwigu Boltzmannu, koji ga je izveo teorijski iz zakona termodinamike.

Citiranje:

Stefan-Boltzmannov zakon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/stefan-boltzmannov-zakon>.