struka(e):

stijene, kameni agregati od kojih je građena Zemljina kora. Mogu sadržavati samo jedan mineral, ali se većinom sastoje od nakupine minerala, uglavnom silikatnih, rjeđe karbonatnih. Stijene se po postanku dijele na → eruptivne (magmatske), → sedimentne (taložne) i → metamorfne. Proučavanjem stijena bavi se petrologija. Struktura je jedno od najvažnijih obilježja stijena, jer se po njoj može zaključiti o uvjetima njihova nastanka. U eruptivnim stijenama najznačajnije su zrnasta i porfirna struktura; u zrnastoj strukturi, karakterističnoj za sve dubinske eruptivne stijene, mineralna su zrnca podjednake veličine, dok se → porfirna struktura, karakteristična za površinske eruptivne stijene, sastoji od velikih mineralnih zrna, utrusaka, koji se nalaze u sitnozrnastoj ili djelomično staklastoj osnovi. Struktura metamorfnih stijena može biti homeoblastična, ako su mineralni sastojci podjednake veličine, ili heteroblastična, kad postoje velike razlike u veličini pojedinih mineralnih zrna. Osnovne su strukture sedimentnih stijena kristalna granularna (ili neklastična), nastala kristalizacijom i prekristalizacijom iz otopina, i klastična struktura (→ klastične stijene), nastala taloženjem fragmenata razorenih stijena. Prirodno, ručno, strojno ili eksplozivom odvaljeni komadi stijena nakon preradbe bez promjene sklopa i sastava upotrebljavaju se u građevinarstvu (građevinski kamen).

Citiranje:

stijene. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 24.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/stijene>.