struka(e): strojarstvo

stroj, uređaj koji s pomoću pokretnih dijelova pretvara jedan oblik energije u drugi ili s pomoću dovedene energije obavlja neki mehan. rad. Strojevi se razvrstavaju na pogonske i radne.

Pogonski (energetski) strojevi

Pogonski (energetski) strojevi najčešće pretvaraju neku vrstu energije u iskoristivu mehaničku (kinetičku) energiju (→ motor), ili obratno (→ generator). Preteče su takvih strojeva vjetrenjače i vodenice, a danas se u tu skupinu strojeva ubrajaju vodne, plinske, parne i vjetrene turbine, parni stapni strojevi, motori s unutarnjim izgaranjem, hidraulični i pneumatski motori, elektromotori i dr. Tako se npr. u hidroelektrani potencijalna energija vode s pomoću vodne turbine pretvara u kinetičku energiju rotacije vratila, a zatim u generatoru u el. energiju. Slično se događa i u vjetrenoj elektrani, gdje se snagom vjetra pokreće vjetrena turbina koja pogoni el. generator.

Radni strojevi

Radni strojevi pretvaraju energiju pogonskih strojeva ili snagu živih bića u neki koristan rad. Takvi su strojevi npr. pumpe, kompresori, alatni, građevinski i poljoprivr. strojevi, valjaonički stanovi, drobilice kamena, kućanski strojevi i dr. Proučavanje, projektiranje, konstruiranje i proizvodnja strojeva značajna je djelatnost strojarstva kao dijela tehn. znanostî. Zasniva se na dobrom poznavanju uvjeta rada stroja u eksploataciji i poznavanju tehnol. procesa u koji se stroj mora uključiti, kako bi se osigurao kvalitetan i funkcionalan rad. Strojevi zamjenjuju čovjeka u tešku i jednoličnu tjelesnom radu, te povećavaju produktivnost i preciznost rada. Povijesno se najstarijim strojevima mogu smatrati stupice s mehanizmom za zatvaranje, kojima su se u najranijoj dobi čovječanstva lovile životinje, nadomještajući čovjekov rad. Od pradavnih vremena poznat je primitivan stroj za bušenje ili tokarenje s napetom niti kojom se proizvodila periodična dvosmjerna rotacija. Za pokretanje radnih strojeva pri kovanju i piljenju rabi se vodna energija (vodenice) od XI. st., a energija vjetra (vjetrenjače) od XIII. st. Potkraj XV. st. pojavili su se radni strojevi s kontinuiranom rotacijom, posebno za obradbu tokarenjem. Zamah razvoju radnih strojeva dalo je otkriće pogonskoga parnog stroja (J. Watt, 1769). Tako su se poč. XIX. st. razvili strojevi za predenje i tkanje, te posebno precizni alatni strojevi, sve do današnjih automatiziranih, računalom upravljanih strojeva. U fizici se pod nazivom jednostavni strojevi podrazumijeva šest naprava: poluga, valjak, kotač, kosina, klin i vijak.

Citiranje:

stroj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 13.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/stroj>.