struka(e): kemija

sulfati (prema lat. sulphur: sumpor), soli ili esteri sumporne kiseline (H2SO4). Među anorganskim sulfatima, u kojima je stupanj oksidacije sumpora +6 (sadrže sulfatni ion, SO42–), razlikuju se hidrogensulfati (opća formula MIHSO4, gdje je MI jednovalentni metal) i neutralni sulfati (MI2SO4). Hidrogensulfati zagrijavanjem gube vodu i prelaze u disulfate. Neutralni sulfati većinom su topljivi u vodi, osim zemnoalkalijskih (sulfati kalcija, stroncija i barija) te olovnoga(II) sulfata. Termički su stabilni, osim sulfata trovalentnih metala, koji otpuštanjem sumporova trioksida prelaze u oksid. Sulfati se pojavljuju kao važni minerali mnogih metala, npr. kalcija (anhidrit, CaSO4; gips, CaSO4 · 2H2O), barija (barit, BaSO4), natrija (Glauberova sol, Na2SO4 · 10H2O), magnezija (gorka sol, MgSO4 · 7H2O), te kao dvostruki sulfati (alauni, MIMIII(SO4)2 · 12H2O). Organski sulfati mogu biti kiseli (R–OSO3H) i neutralni (R–OSO2O–R´), od kojih su kao tenzidi važni kiseli sulfati dobiveni esterifikacijom s dugolančastim, višim alkoholima.

Citiranje:

sulfati. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/sulfati>.