struka(e):

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO; engl. World Health Organization, akronim WHO), neovisna specijalizirana ustanova UN-a, zadaća koje je pomaganje u ostvarenju najviše razine zdravlja za sve ljude u svijetu; sjedište joj je u Ženevi. Formalno je utemeljena 7. IV. 1948., kada je na prvoj Svjetskoj zdravstvenoj skupštini donesen njezin Ustav (taj je nadnevak potom proglašen Svjetskim danom zdravlja). Prethodila joj je Higijenska organizacija Lige naroda, koja je djelovala između dvaju svjetskih ratova. Osnutak SZO-a pripremalo je od 1946. Privremeno (Interimno) povjerenstvo pod vodstvom Andrije Štampara, koje je i izradilo Ustav SZO-a. Najviši je organ SZO-a Svjetska zdravstvena skupština, koja se održava jedanput godišnje, a u kojoj su zastupljeni izaslanici svih zemalja članica (njih 194). Između dviju skupština poslove SZO-a vodi Izvršno vijeće i Tajništvo na čelu s generalnim direktorom. SZO djeluje kao usmjeravajući i koordinirajući čimbenik u međunarodnom zdravstvu, pomaže vladama u jačanju zdravstvene službe i pruža im tehničku pomoć, djeluje na suzbijanju epidemijskih, endemijskih i kroničnih nezaraznih bolesti, sudjeluje u borbi protiv alkoholizma, pušenja i uživanja droge, radi na poboljšanju prehrane, stanovanja, javnoga zdravstva, radnih uvjeta i uvjeta okoliša, unaprjeđuje izobrazbu zdravstvenih stručnjaka, radi na zdravstvenom prosvjećivanju i dr. Zaslugom SZO-a u nekim je zemljama potpuno suzbijena malarija, a u cijelom su svijetu iskorijenjene velike boginje. SZO ima šest regionalnih ureda: u Kopenhagenu (sjedište za Europu), u Washingtonu (sjedište za Ameriku), u Kairu (sjedište za istočno Sredozemlje), u Brazzavilleu (sjedište za Afriku), u New Delhiju (sjedište za jugoistočnu Aziju) i u Manili (sjedište za zapadni Pacifik). Iz različitih zemalja bira stručnjake za pojedine zdravstvene probleme, pa su se tako iz Hrvatske, osim A. Štampara, u okviru SZO-a istaknuli Branimir Richter, Josip Fališevac, Drago Mađarić, Zlatko Benčić, Ante Vuletić, Brako Kesić, Aldo Bujević, Želimir Jakšić, Branko Cvjetanović, Norman Sartorius, Ratko Buzina, Fedor Valić, Željko Reiner i dr.

Citiranje:

Svjetska zdravstvena organizacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 24.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/svjetska-zdravstvena-organizacija>.