struka(e): matematika
Tartaglia, Niccolò Fontana
talijanski matematičar
Rođen(a): Brescia, ? 1499. ili 1500.
Umr(la)o: Venecija, 13. XII. 1557.

Tartaglia [~ta'ļa], Niccolò Fontana, talijanski matematičar (Brescia, ? 1499. ili 1500Venecija, 13. XII. 1557). Bio je samouk, došavši u Veneciju 1534. počeo je podučavati matematiku. Postupno je stjecao ugled sve značajnijega poznavatelja matematike, te se i danas smatra jednim od najvećih matematičara XVI. st. Pronašao je algoritam za rješenje jednoga tipa kubičnih jednadžba (u današnjem bilježenju x³ + ax² = b). Za posjeta Milanu povjerio je rješenje G. Cardanu, koji je unaprijedio Tartaglinu metodu i objavio ju 1545. Tartaglia se bavio mehanikom, posebno balistikom, te matematički pokazao da tijelo pri kosom hitcu postiže najveću udaljenost ako je izbačeno pod kutom od 45º. Prvi je preveo na talijanski i objavio Euklidove Elemente (1543); napisao raspravu o aritmetici Općenita rasprava o brojevima i mjerama (General trattato di numeri et misure, 1556–60).

Citiranje:

Tartaglia, Niccolò Fontana. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/tartaglia-niccolo-fontana>.