struka(e): povijest, opća | arheologija

Tegeja (grčki Τεγέα, Tegéa), antički polis u središnjem dijelu Peloponeza, Grčka. Tijekom VII. i VI. st. pr. Kr. vodila je česte borbe sa Spartom, a od približno polovice VI. st. pr. Kr. pa sve do sloma spartanske hegemonije 371. pr. Kr. bila je njezina saveznica. Potom se nalazila u savezu arkadijskih gradova (Arkadijski savez), samostalnost kojega su dokrajčili Makedonci nakon 338. pr. Kr. Pod vlast Rimljana Tegeja je došla 146. pr. Kr. Od 395. nalazila se u sastavu Bizantskog, a od 1204. Latinskoga Carstva. U srednjem vijeku postupno je propadala. Središte života na tom prostoru preselilo se u obližnji Tripolis. Od antičke Tegeje sačuvani su ostatci gradskih bedema, gradskoga trga (agore) te Atenin hram, koji je na temeljima starijega hrama izgradio, pretpostavlja se, grčki kipar i graditelj Skopa između 350. i 340. pr. Kr. Hram je bio dvostruki templum in antis, vanjski stupovi bili su dorskoga stila, dok su naos krasili jonski i korintski polustupovi. U blizini hrama otkriveni su teatar i ranokršćanska bazilika.

Citiranje:

Tegeja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 18.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/tegeja>.