struka(e): kemija

tioli (grč. ϑɛῖoν: sumpor + alkohol) (tioalkoholi), organski spojevi, sumporni analogoni alkohola s općom formulom R–SH (R = alkilna skupina). Stariji i napušteni naziv za tiole, merkaptani, isticao je njihovu sposobnost da sa živom tvore soli. To su uglavnom hlapljive tekućine intenzivna i odbojna mirisa, nalaze se u nafti, a nastaju i pri gnjiljenju bjelančevina koje sadržavaju sumpor. Lako oksidiraju u disulfide, što je važno u preradbi nafte. Alifatski tioli, ponajprije etantiol (C2H5–SH), rabe se u proizvodnji herbicida, metantiol (CH3–SH) služi za sintezu aminokiseline metionina, a heterociklički tioli kao sredstva za pospješivanje polimerizacije i ubrzavanje vulkanizacije, stabilizatori filmskih emulzija i polazne tvari u sintezi mnogobrojnih lijekova.

Citiranje:

tioli. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/tioli>.