struka(e):

titracija (prema titar), u volumetrijskoj kemijskoj analizi, mjerni postupak za određivanje količine otopljene tvari u nekoj otopini. Pritom se, iz kalibrirane birete, otopina određenoga kemijskoga spoja (reagensa) poznate koncentracije (standardna otopina) postupno dodaje određenoj količini poznate tvari (analit), ali nepoznate koncentracije, pri čem se zbiva kemijska reakcija. Titracija se obično provodi u vodenoj otopini, ali se rabe i organska otapala. Količina analita izračunava se na temelju volumena standardne otopine utrošenoga za postizanje potpunosti reakcije (točke ekvivalencije), u kojoj su količine reagensa i analita ekvivalentne, u skladu sa stehiometrijom provedene reakcije. Za titraciju je bitno uočavanje točke ekvivalencije, koje se može temeljiti na skokovitoj promjeni promatrane pojave (npr. promjena boje → indikatora, stvaranje taloga) ili mjerene veličine (npr. promjena potencijala, pH-vrijednosti, električne vodljivosti). Prema vrsti kemijske reakcije razlikuju se neutralizacijske, taložne, redukcijsko-oksidacijske i kompleksometrijske titracije. Serijske analize provode se u titracijskim automatima. (→ kemijska analiza)

Citiranje:

titracija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 27.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/titracija>.