struka(e): medicina

tomografija (grč. τoμή: rezanje + -grafija), radiološka metoda snimanja organa ili dijela tijela u nizu slojeva s pomoću rendgenskih zraka. Nekad su se za tu metodu rabili nazivi planigrafija ili stratigrafija. Snimanjem u presjecima kroz neki organ ili dio tijela mogu se prikazati promjene u pojedinim njegovim dubinama i tako dobiti uvid u njegovu prostornu građu. Pri tom postupku snimani objekt miruje, a rendgenska cijev i film istodobno se kružno gibaju u suprotnim smjerovima. Dobivena slika naziva se tomogram. Tomografija se primjenjivala u dijagnostici bolesti pluća, bubrega, žučnih putova i kosti, a danas se u klasičnom obliku rabi rijetko. Kompjutorizirana tomografija (akronim CT, od engl. computed tomography) tomografija je kod koje su dobivene slike računalno rekonstruirane. Rendgenska cijev kruži oko pacijenta koji leži na stolu, a nasuprot cijevi, s druge strane bolesnika, smješteni su elektronički detektori. Oni pretvaraju rendgenske zrake u električne impulse, jakost kojih ovisi o količini rendgenskih zraka koje su prošle kroz snimljeno područje bolesnika. Ta se elektronička informacija prenosi u računalo, koje izračunava apsorpciju rendgenskih zraka. CT se primjenjuje primjerice za promatranje prokrvljenosti nekog organa uz intravensko unošenje kontrastnoga sredstva te za analizu probavnoga sustava kada se kontrastno sredstvo uzima na usta. CT-tehnologija stalno se usavršava; noviji uređaji imaju detektore u cijelom krugu, što omogućuje kontinuirano kruženje rendgenske cijevi. Kod spiralne CT-tehnologije istodobno s gibanjem rendgenske cijevi pomiče se i stol na kojem leži bolesnik, pa se dobiva kontinuirani prostorni prikaz određenoga dijela tijela. Uređaj za višeslojni CT rabi veći broj detektora, što omogućuje snimanje više slojeva s pomoću jedne rendgenske cijevi; rabi se za prikaz krvnih žila (CT-angiografija). Najnovija CT-tehnologija uključuje uporabu dviju rendgenskih cijevi, što se primjenjuje kod pregleda srca (CT-koronarografija), koji se može obaviti pri bilo kojem srčanom ritmu. S dobivenih više od 6000 slika srca u 10 sekundi, ta je metoda dragocjena u diferencijalnoj dijagnostici akutne boli u prsima, tj. za razlikovanje akutnoga zatajenja srca, infarkta, plućne embolije i rupture aorte, što omogućuje brzu terapijsku intervenciju.

Citiranje:

tomografija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/tomografija>.