struka(e):

tonalit (prema prijevoju Tonale između Ortlerskih Alpa i Adamella), dubinska eruptivna stijena značajna za južni dio istočnih Alpa. Sastoji se od kremena, plagioklasa andezina i biotita, katkad i ortoklasa i amfibola. Tonalit je lokalni naziv, a odgovara kremenomu dioritu i granodioritu. Jezgra Pohorja u Sloveniji građena je od tonalita. Upotrebljava se kao vrlo dobar građevni materijal za popločivanje cesta.

Citiranje:

tonalit. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 24.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/tonalit>.