struka(e): strojarstvo

toplinska pumpa, termotehnički uređaj za prijenos topline s nekoga sredstva ili tijela niže temperature na sredstvo ili tijelo više temperature, za što se ulaže određeni rad; također, dizalica topline. Primjenjuje se kao dodatni uređaj za zagrijavanje zgrada, pripremu tople vode, opskrbu toplinom u industrijskim procesima i dr. Kao sredstvo niže temperature obično služe zrak, voda ili zemlja, koji radnomu mediju, ohlađenu u isparivaču, predaju toplinu pri niskom tlaku i niskoj temperaturi. U kompresoru, snagom elektromotora ili motora s unutarnjim izgaranjem, radnoj se tvari podižu tlak i temperatura, a nastala toplina predaje se preko izmjenjivača topline (kondenzatora) određenomu mediju na daljnju upotrebu (zagrijavanje zraka, vode i dr.). Nakon toga radna se tvar ponovo dovodi u isparivač, gdje joj se snizuju tlak i temperatura, čime je zatvoren tzv. kružni proces s kompresijom radne tvari. Osim kompresijskoga kružnoga procesa, neke toplinske pumpe rade i s pomoću apsorpcijskoga kružnoga procesa. U toplinskim pumpama odvija se obrnuti proces od onoga u → rashladnim strojevima, tako da neki uređaji za klimatizaciju osim hlađenja mogu po potrebi služiti i kao toplinske pumpe za zagrijavanje prostora.

Citiranje:

toplinska pumpa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/toplinska-pumpa>.