struka(e): fizika
ilustracija
TOTALNA REFLEKSIJA, dvostruka totalna refleksija na optičkoj prizmi obrće sliku predmeta
ilustracija
TOTALNA REFLEKSIJA, svjetlovod

totalna refleksija, pojava potpunog odbijanja, refleksije svjetlosti koja iz optički gušćega sredstva pada na granicu s optički rjeđim sredstvom te se u cijelosti reflektira.

Granični kut totalne refleksije je upadni kut za koji kut loma iznosi 90°. Dan je s pomoću arkus funkcije: γ = arcsin (n1/n2), gdje je n1 indeks loma rjeđega sredstva, a n2 indeks loma gušćega, tj. sinus graničnoga kuta totalne refleksije jednak je recipročnoj vrijednosti indeksâ loma: sin γ = n1/n2. Primjerice, granični kut totalne refleksije za prijelaz iz vode u zrak jest: γ = arcsin (1/1,333) = 48,6°, gdje je 1 indeks loma zraka, a 1,333 indeks loma vode.

Totalna refleksija svjetlosti rabi se u optičkim uređajima u kojima se s pomoću pravokutnih optičkih prizmi mijenja smjer širenja svjetlosti. Budući da pri totalnoj refleksiji nema gubitaka, ona se rabi za prijenos svjetlosti kroz svjetlovode. Kada se totalna refleksija dogodi u atmosferi, nastaju miraž i fatamorgana.

Citiranje:

totalna refleksija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/totalna-refleksija>.