struka(e): matematika
ilustracija
TRAPEZ

trapez (kasnolat. trapezium < grč. τραπέζιον: stolić), četverokut koji ima dvije paralelne stranice nejednakih duljina (osnovice a i c) i dvije neparalelne stranice (krakovi b i d). Ako su krakovi trapeza jednake duljine, trapez je jednakokračan; ako je jedan kut trapeza pravi, trapez je pravokutan; ako je jedan kut trapeza tup, trapez je tupokutan. Zbroj kutova koji leže uz jedan krak iznosi 180°. Oko jednakokračnoga trapeza može se opisati kružnica. Ploština je trapeza P = (a + cv/2, gdje je (a + c)/2 srednjica trapeza, a v visina (udaljenost između osnovica). Duljina srednjice trapeza jednaka je poluzbroju duljina njegovih osnovica. (→ trapezoid)

Citiranje:

trapez. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/trapez>.