struka(e): zoologija

trofički stupnjevi (grč. τροφιϰός: koji se odnosi na hranu), položaji koje organizmi zauzimaju u tzv. prehrambenoj mreži u prirodi. Biljke pripadaju prvomu trofičkomu stupnju (proizvođači), biljožderi drugomu (primarni potrošači), mesožderi trećemu (sekundarni potrošači), mesožderi višega reda četvrtomu (tercijarni potrošači) itd.

Citiranje:

trofički stupnjevi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/troficki-stupnjevi>.