struka(e):

truveri (franc. trouvères, doslovno: pronalazači /tekstova i melodija/, od trouver: naći), naziv za tri naraštaja pjesnika i glazbenika, djelatnih u Francuskoj sjeverno od rijeke Loire približno između 1150. i 1300. godine. Središta truverskoga pokreta bila su Arras, Troyes i Pariz. Truveri su francuska sjevernjačka verzija trubadura. Njihove forme, sadržaji, melodika i ritmika odgovaraju trubadurskima, ali je jezik truverskoga pjesništva starofrancuski, tzv. langue d’oïl. Broj truverskih imena vrlo je velik, a sačuvano je oko 4000 truverskih tekstova i oko 2000 pripadajućih melodija. Najpoznatiji truveri bili su Chrétien de Troyes (oko 1135 – oko 1183), Colin Muset (prva polovica XIII. st.), Thibaut IV de Champagne (kralj Navare; 1201–53), prior Gautier de Coinci (u. 1236), Guiot iz Dijona (djelovao oko 1200–30), Jehan Bretel (u. 1272) i plodni autor Adam de la Halle (1237–87), minstrel Roberta II. od Artoisa, čiji je igrokaz Igra o Robinu i Marioni bio jedno od najpopularnijih glazbenoscenskih djela u srednjovjekovnoj Francuskoj.

Citiranje:

truveri. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 25.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/truveri>.