struka(e): biologija
ilustracija
UGLJIKOV CIKLUS

ugljikov ciklus, kruženje ugljika (C) u prirodi. Biljke, kemosintetske i fotosintetske bakterije koriste ugljikov dioksid (CO2) iz atmosfere i vode za sintezu složenih organskih spojeva. Dio tih organskih spojeva ulazi u → prehrambeni ili trofički lanac preko životinja koje se hrane biljnom hranom. U organizmima ugljik prolazi kroz mnogobrojne metaboličke procese kojima nastaju složeni organski spojevi i biološke makromolekule. Vraća se u atmosferu u obliku ugljikova dioksida disanjem biljaka, životinja i mikroorganizama, te truljenjem mrtvih biljnih i životinjskih organizama (→ razgradnja). Dio mrtve biljne organske tvari, koja sadrži ugljik, izbjegne razgradnju i tvori fosilna goriva (ugljen, nafta). Ugljik se iz njih vraća u atmosferu prirodnom erozijom ležišta ili gorenjem. Iznimno, metanogene bakterije otpuštaju ugljik u obliku metana (CH4).

Citiranje:

ugljikov ciklus. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/ugljikov-ciklus>.