struka(e):

ulema (tur. < arap. ‘ulamā’: učenjaci, množina od ‘ālim), u islamu, viši sloj teologa i pravnika, posebni čuvari islamske predaje i sustava božanskoga prava. Zbog dobra poznavanja Kurana, Muhamedovih izreka te predane pobožnosti, u narodu imaju velik utjecaj; smatraju se odgovornima samo Bogu. Počevši od razdoblja arapskoga kalifata uleme su u mnogim državama upravljali ne samo vjerskim životom već i sudstvom, školstvom, posjedima. U novije doba uleme se kadikad ističu kao protivnici reformi po zapadnjačkom uzoru (npr. islamska revolucija u Iranu). Tradicionalna je odjeća bijeli turban i dugi crni ogrtač.

Citiranje:

ulema. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 1.3.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/ulema>.