struka(e): prosvjeta | pravo
ilustracija
UNESCO, zgrada sjedišta u Parizu

UNESCO (akronim od engl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu. Osnovan Konvencijom 16. XI. 1945., koja je stupila na snagu 4. XI. 1946; ima sjedište u Parizu. Specijalizirano tijelo UN-a koje potiče suradnju među članicama u području obrazovanja i znanosti, a za cilj ima i zaštitu kulturne i prirodne baštine čovječanstva, zbog čega od 1972. sastavlja Popis svjetske prirodne i kulturne baštine te Popis ugrožene svjetske baštine, a od 2008. vodi Popis nematerijalne kulturne baštine. UNESCO se bavi i iskorjenjivanjem nepismenosti, obranom slobode medija i promocijom kulturne raznolikosti. Ima 194 članice (države), koje se sastaju svake dvije godine na Općoj konferenciji kako bi dogovorile temeljne smjernice daljnjega djelovanja. Izvršni odbor od 58 članova predstavlja stalno izvršno tijelo odgovorno za funkcioniranje organizacije između plenarnih sjednica. Svakodnevne poslove UNESCO-a provodi Tajništvo, kojem je na čelu glavni tajnik, kojega za mandat od četiri godine (uz mogućnost produljenja) bira Opća konferencija.

UNESCO djeluje putem sustava nacionalnih povjerenstava, koji su poveznica između UNESCO-a i država članica (često surađuju i s drugim nacionalnim povjerenstvima država članica). Uloga, zadatci i ostali trilateralni odnosi utvrđeni su Poveljom o nacionalnim povjerenstvima (1978). Svako nacionalno tijelo savjetodavno je tijelo vladi svoje zemlje i pomaže joj pri provedbi raznih inicijativa te razmjeni i distribuciji informacija. Članovi nacionalnih povjerenstava obično su predstavnici obrazovnih, znanstvenih (akademskih), kulturnih i poslovnih zajednica, parlamentarci te predstavnici nevladinih udruga. Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO od 2019. ima 17 članova, koji su prema programskim područjima UNESCO-a podijeljeni u Odbor za obrazovanje, Odbor za prirodne i tehničke znanosti, Odbor za društvene i humanističke znanosti, Odbor za kulturu te Odbor za komunikacije i informacije. Važan dio UNESCO-ova rada odnosi se i na izradbu međunarodnih pravnih instrumenata – konvencija, deklaracija i preporuka.

Citiranje:

UNESCO. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 13.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/unesco>.