struka(e): vojne znanosti

UNPROFOR (akronim od engl. United Nations Protection Force: Zaštitna snaga UN-a), mirovna operacija UN-a tijekom 1992–95. u Hrvatskoj (→ domovinski rat), BiH i Makedoniji (operativno je bila uključena i Savezna Republika Jugoslavija). Utemeljena je rezolucijom 743 Vijeća sigurnosti UN-a od 21. II. 1992. Međunarodne snage UNPROFOR-a sastojale su se od vojnog dijela (nacionalni bataljuni i vojni promatrači), civilnoga dijela (policija, različite službe, administracija) te ureda posebnog izaslanika; glavno sjedište UNPROFOR-a bilo je u Zagrebu (u početku u Sarajevu). Isprva je cilj operacije bio nadgledanje i učvršćivanje prekida sukoba u Hrvatskoj (dogovorenoga 2. I. 1992), te sigurnost Područja pod zaštitom UN-a (→ unpa), preventivna prisutnost u BiH i dr. (poslije se mandat dopunjavao mnogim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a). U ožujku 1992. oko 15 000 pripadnika pretežito vojnog osoblja UNPROFOR-a bilo je razmješteno uglavnom u Hrvatskoj (najviše u UNPA). Broj pripadnika UNPROFOR-a postupno se povećavao zbog rata u BiH (potkraj 1994. ukupno oko 38 800 vojnika, oko 730 civilnih policajaca i oko 4000 pripadnika civilnog osoblja; od toga je u Hrvatskoj bilo oko 18 700 pripadnika); u BiH je mandat mirovnih snaga bio zaštita dostave humanitarne pomoći i sigurnosnih zona, nadgledanje sporazumnoga prekida sukoba i dr. Od prosinca 1992. UNPROFOR je obuhvaćao i Makedoniju sa zadaćom nadgledanja dijela njezina pograničnoga područja. Krajem ožujka 1995. UNPROFOR su zamijenile tri zasebne mirovne operacije (u Hrvatskoj, BiH i Makedoniji); pod istim imenom djelovao je jedino u BiH, do 20. XII. 1995., kada su ovlasti preuzele međunarodne Provedbene snage (IFOR; od kraja 1996. → Stabilizacijske snage – SFOR). U Hrvatskoj je UNPROFOR zamijenila Operacija UN-a za obnovu povjerenja (UNCRO; engl. United Nations Confidence Restoration Operation), koja je trajala od 31. III. 1995. do 15. I. 1996. Promatračka misija na Prevlaci (→ oštra), uspostavljena od listopada 1992., nastavljena je operacijom UNMOP (engl. United Nations Mission of Observers in Prevlaka), koja je trajala od 1. II. 1996. do 15. XII. 2002 (djelovalo je 28 vojnih promatrača). Pošto je HV početkom svibnja i kolovoza 1995. porazila srpske snage, za okupirano područje hrvatskog Podunavlja u studenom 1995. bila je dogovorena mirna reintegracija (→ erdutski sporazum), te je bila ustanovljena prijelazna vlast UN-a (→ untaes). Tijekom djelovanja UNPROFOR-a poginulo je 213 njegovih pripadnika; troškovi mirovnih operacija (1992–96) procjenjuju se na približno 4,6 mlrd. USD.

Citiranje:

UNPROFOR. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 25.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/unprofor>.