struka(e): metrologija

UTC (akronim prema engl. Coordinated Universal Time: usklađeno svjetsko vrijeme), međunarodno dogovoreno vrijeme na polaznom (nultom) meridijanu koji dogovorno prolazi kroz zvjezdarnicu u Greenwichu kraj Londona. Nekada se nazivalo griničkim srednjim vremenom (GMT, akronim od engl. Greenwich Mean Time). U nekim se područjima (npr. u meteorološkim obavijestima za zračni promet) označuje slovom z (prema engl. zero: nula) i izgovara zulu. UTC je slog međunarodnoga atomskoga vremena (TAI, akronim od franc. Temps Atomique International) i astronomskoga ili općenitoga vremena (UT, akronim od engl. Universal Time). Osnova mu je mjerna jedinica SI sekunda. Zbog nejednolika gibanja Zemlje, u Međunarodnom uredu za mjere i utege povremeno se UTC usklađuje s atomskim satom i korigira dodavanjem ili oduzimanjem tzv. prijestupne sekunde. UTC je osnova za jednoznačno određivanje mjesnoga vremena, vremena u pomorskom i zračnom prometu, radiokomunikacijama, znanstvenim istraživanjima, svemirskim letovima i sl.

Citiranje:

UTC. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/utc>.