struka(e): metalurgija

vatrootporni čelik (vatrostalni čelik), čelik postojan na visokim temperaturama (> 450 °C). Glavne su vrste vatrootpornoga čelika feritni, feritno-austenitni i austenitni. Feritni vatrootporni čelik ima u svojem sastavu kroma, silicija i aluminija, a austenitni još i nikla i titanija. On zadržava dobra mehanička svojstva i kod dugotrajne uporabe na visokim temperaturama, kao što su npr. dovoljna granica razvlačenja i otpornost prema puzanju. Pokazuje i iznimnu otpornost prema vrućim plinovima i proizvodima izgaranja te prema talinama metala i soli na temperaturama višima od 550 °C. Glavni je razlog njegove postojanosti prema oksidaciji nastanak tankoga sloja oksida kroma i aluminija te nikla, koji štite željezo od daljnje oksidacije jer imaju veći afinitet prema kisiku od željeza. Manje je otporan prema puzanju, ali je otporniji prema vrućim plinovima koji sadrže sumpor. Austenitni vatrootporni čelik teže podliježe puzanju i otporniji je prema plinovima koji sadrže dušik. Postojanosti prema sumporu pridonosi legiranje aluminijem i silicijem, a otpornosti prema karbidizaciji (otapanju ugljika) legiranje niklom i silicijem. Pri dugotrajnoj uporabi vatrootpornoga čelika na temperaturama nižima od 900 °C povećava se veličina zrna, pa se povećava i njihova krhkost, što je jače izraženo kod feritnoga čelika.

Citiranje:

vatrootporni čelik. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/vatrootporni-celik>.