struka(e): bibliotekarstvo
Verona, Eva
hrvatska knjižničarka
Rođen(a): Trst, 1. II. 1905.
Umr(la)o: Zagreb, 19. V. 1996.
ilustracija
VERONA, Eva

Verona, Eva, hrvatska knjižničarka (Trst, 1. II. 1905Zagreb, 19. V. 1996). Diplomirala matematiku i fiziku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1928), obranila prvi doktorat znanosti iz područja bibliotekarstva na Sveučilištu u Zagrebu (1980). Od 1929. do umirovljenja 1967. radila je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Bila je urednica struke prirodoslovlje u stručnom katalogu, 1941–44. sa suradnicima je priredila hrvatsku tekuću bibliografiju knjiga; 1946–65. pomoćnica glavnog urednika hrvatske retrospektivne bibliografije. Godine 1948–59. radila je na restituciji kulturnih dobara odnesenih za I. i II. svjetskog rata u Madžarsku, Italiju i Austriju. Sa suradnicima u Hrvatskom knjižničarskom društvu pokrenula je izdavanje prvoga knjižničarskog časopisa Vjesnik bibliotekara Hrvatske (1950), kojemu je bila glavna urednica 1960–65. Objavila je, odnosno uredila šezdesetak znanstvenih i stručnih radova iz povijesti knjižnica, bibliografije, zaštite i restauracije knjižnične građe. Od 1950-ih pretežno se bavila teorijom i praksom knjižničnoga kataloga i u tom je području njezin doprinos značajan i u svjetskim razmjerima. Bila je članica skupine stručnjaka koja je za IFLA-inu Međunarodnu konferenciju o kataložnim načelima, održanu u Parizu 1961., pripremila nacrt načela na kojima se treba zasnivati knjižnični katalog. Ta je načela popraćena Veroninim komentarom IFLA objavila 1975. Značajna je i Veronina uloga u izradbi međunarodnih bibliografskih normi za opis knjižnične građe (→ isbd), koje su nastale 1969–77. U Londonu je u nakladi IFLA-e objavila svoj najznačajniji znanstveni rad u kojem istražuje i uspoređuje uporabu korporativnih odrednica u svjetskim katalozima i nacionalnim bibliografijama (Corporate Headings: Their Use in Library Catalogues and National Bibliographies: A Comparative and Critical Study, 1975). U Hrvatskoj je najpoznatija kao autorica prvoga nacionalnoga kataložnog pravilnika (Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga, I, 1970., ²1986; II, 1986). Bila je predavačica na poslijediplomskom studiju bibliotekarstva, dokumentacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (1968–82); godine 1977–84. naslovna redovita profesorica na Katedri za bibliotekarstvo Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Prva je Europljanka koja je dobila nagradu Američkoga knjižničarskoga društva Margaret Mann Citation (1976). Godine 1977. IFLA joj je podijelila priznanje za ukupan doprinos knjižničarskoj struci Tabula gratulatoria. Dobitnica je Nagrade za životno djelo (1978) i Kukuljevićeve povelje (1968).

Citiranje:

Verona, Eva. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 12.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/verona-eva>.