struka(e): arheologija | geologija

Vindija, špilja zapadno od Donje Voće u sjeveroistočnom dijelu Hrvatskoga zagorja. Ulaz, oblikovan u neogenskim vapnencima i okrenut prema zapadu, bio je prije arheološko-paleontoloških istraživanja visok 3 do 3,5 m, a širok 15 do 18 m. Danas mu visina iznosi između 10 i 15 m, s jednim sačuvanim profilom kroz iskopane kvartarne naslage. Morfologija špiljske šupljine otkriva 52 m dugu i do 25 m široku, izduženu ovalnu prostoriju s polukružnim stropom. Na njem ima nepravilnih uzvišenja duž okomitih pukotina koje su uzrokovale nastanak špilje. Kalcitnih saljeva na bokovima špilje ima vrlo malo, i to u završnom, suženom dijelu. Vindija je zaštićena kao paleontološki spomenik prirode od 1964. godine.

U fauni pleistocenskih slojeva prevladava špiljski medvjed. Utvrđena je srednjepaleolitička moustérienska kultura, više kultura gornjega paleolitika (aurignacien, épigravettien, možda i olschewien), keramika iz više prapovijesnih razdoblja te nalazi iz antičkog doba. U sloju D pronađeni su nalazi anatomski suvremenoga čovjeka, a iz slojeva G1 i G3 potječu ostatci neandertalaca, stari približno 33 000 godina, koji sadrže i određena anatomska obilježja suvremene morfologije. Izrađivali su gornjopaleolitičke koštane šiljke tipične za rane moderne ljude, hranili su se gotovo isključivo mesom, do kojega su dolazili lovom, što podrazumijeva određeni stupanj društvene organiziranosti.

Citiranje:

Vindija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/vindija>.