struka(e): fizika | šumarstvo

visinomjer (altimetar), sprava za određivanje visine. Kod zrakoplova visinomjer može određivati bilo trenutačnu visinu nad tlom s pomoću radara (radioaltimetar), bilo nadmorsku visinu mjerenjem tlaka zraka (barometarski altimetar), a s korekcijom prema tlaku zraka na uzletištu ili sletištu, koju javlja meteorološka služba, i relativnu visinu nad tlom. Za precizno mjerenje nadmorske visine i za mjerenje visine stabala služi hipsometar.

Citiranje:

visinomjer. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/visinomjer>.