struka(e): arheologija

Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, glasilo Arheološkoga muzeja u Zagrebu, najstariji muzejski i arheološki časopis u Hrvatskoj, s manjim prekidima izlazi od 1870. Donosi stručne i znanstvene radove iz svih arheoloških područja, te priloge iz povijesti umjetnosti, numizmatike i opće povijesti, u početku uglavnom s prostora koje pokriva domicilni muzej, a poslije i sa širega hrvatskoga prostora. Prvi urednik Š. Ljubić uređivao je nultu (1870–76. Viestnik Narodnoga zemaljskoga muzeja u Zagrebu) te staru seriju (1879–92. Viestnik Hrvatskoga arkeologičkoga družtva). Novu seriju pod nazivom Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva, uređivali su J. Brunšmid (1895–1919) i V. Hoffiller (1928–42). Izdanja tzv. III. serije, što od 1958. pod sadašnjim naslovom izlaze jednom na godinu, uređivali su: M. Gorenc (1958–61), D. Rendić-Miočević (1968–78), B. Vikić-Belančić (1979–82), Zdenka Dukat (1983–84), Ante Rendić-Miočević (1985–2011) i Jacqueline Balen (2012–15). Do 2015. izišlo je 48 svezaka III. serije; pojedini svesci posvećeni su zaslužnim djelatnicima Muzeja.

Citiranje:

Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 13.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/vjesnik-arheoloskog-muzeja-u-zagrebu>.