struka(e): geografija, opća

Vogezi (franc. Vosges [vo:ž]), planinski masiv u sjeveroistočnoj Francuskoj, s najvišim vrhom Grand Ballon ili Ballon de Guebwiller (1424 m). Južni dio građen je od kristaličnih stijena, a sjeverni pretežno od pješčenjaka; pruža se od jugozapada prema sjeveroistoku. Na višem južnom dijelu ima tragova pleistocenske glacijacije. Manji vodeni tokovi pripadaju porječju Rajne, Rhône i Moselle. Pristranke do 800 m pokriva pretežno bukova šuma, koja s visinom prelazi u četinarsku (jela). Iznad 1200 m prevladavaju planinski pašnjaci. Dva parka prirode: na sjeveru Parc naturel régional des Vosges du Nord (1305 km², osnovan 1975) i na jugu Parc naturel régional des Ballons des Vosges (3000 km², osnovan 1989). Poljodjelstvo i stočarstvo. Sirane, pilane, tekstilna industrija. Veća središta (Baccarat, Remiremont i dr.) leže u dolinama. Turizam.

Citiranje:

Vogezi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 13.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/vogezi>.