struka(e): vojne znanosti

vojni rodovi, dijelovi oružanih snaga koji imaju istovrsno osnovno naoružanje i opremu, organizaciju, strukturu, obuku i način borbenoga djelovanja. Broj, sastav, veličina i međusobni odnosi rodova poglavito su uvjetovani veličinom oružanih snaga, materijalno-tehn. mogućnostima države, geostrateškim položajem, demografijom, prihvaćenom strategijom i voj. doktrinom i dr. Prvi rodovi, koji su se pojavili već u robovlasništvu (pješaštvo, konjica), postali su samostalni tek krajem XVIII. i poč. XIX. st. Pojavom baruta, od XIV. st. počelo se razvijati topništvo, a radi zaštite od njega i inženjerija. Na isti su se način pojavili i ostali rodovi, pri čem je razvoj novih oružnih sustava dovodio do stvaranja roda kojemu je to oružje osnovno borbeno sredstvo, ali i do razvoja roda koji se njemu suprotstavlja. Tako su razvoj zrakoplova i pojava roda zrakoplovstva doveli do razvoja roda protuzračne obrane; razvoj nuklearnoga, biološkoga i kem. oružja do roda NBK-obrane; potreba prekida rovovskoga rata dovela je do razvoja oklopništva, itd. Danas se u većini zap. država rodovi dijele na borbene rodove i rodove borbene potpore. Borbeni rodovi djeluju na protivnika izravnom vatrom oružnih sustava, pri čem su izloženi izravnoj protivničkoj vatri tijekom približavanja njegovim borbenim položajima. U oružanim snagama RH to su: pješaštvo (specijalnosti: opća, strjeljačka, minobacačka, protuoklopna, mehanizirana), oklopništvo (specijalnosti: opća, tenkovska, oklopno-mehanizirana), zrakoplovstvo (specijalnosti: opća pilotska, navigatorska) i pomorstvo (specijalnosti: opća, topničko-raketna, podmorničko-protupodmornička, minsko-protuminska). Rodovi borbene potpore djeluju na protivnika neizravnom vatrom, osiguravaju pokretljivost vlastitih snaga, a sprječavaju pokretljivost protivničkih snaga, provode posebne oblike djelovanja neoružanim sustavima ili daju zaštitu manevarskim snagama u provedbi operacija. U oružanim snagama RH to su: topništvo (specijalnosti: opća, topničko-haubička, raketna, računateljska, topografska, topničko-izvidnička), protuzračna obrana (PZO) (specijalnosti: opća, topnička PZO, raketna PZO), inženjerija (specijalnosti: opća, pionirska, pontonirsko-amfibijska, mosna, strojno-graditeljska), veza (specijalnosti: opća, radio, telekomunikacijska, računalna), nuklearno-biološko-kemijska obrana (NBKO) (specijalnosti: opća, izvidnička NBKO, dekontaminacijska, laboratorijska), motrenje i navođenje (specijalnosti: opća, operatorsko-motriteljska, kontrola leta i navođenje), voj. policija (specijalnosti: opća, temeljna, prometna, kriminalistička) i vojno-obavještajni rod (specijalnosti: opća, elektroničko izviđanje i djelovanje, ljudski izvori, slikovne tehn. discipline).

Citiranje:

vojni rodovi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/vojni-rodovi>.