struka(e):
Vulin, Ante
hrvatski arhitekt
Rođen(a): Pag, 12. VII. 1932.
Umr(la)o: Zagreb, 5. II. 2012.
ilustracija
VULIN, Ante, Isusovačka crkva s knjižnicom na Jordanovcu, 1991–99., Zagreb

Vulin, Ante (Tonči), hrvatski arhitekt (Pag, 12. VII. 1932Zagreb, 5. II. 2012). Arhitekturu diplomirao 1959. na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu (danas Arhitektonski fakultet) u Zagrebu, na kojem je predavao od 1971. do umirovljenja 2002. Redoviti je član HAZU bio od 1991. S Vlastom Vulin projektirao i izveo u Šibeniku više javnih i stambenih objekata, npr. robnu kuću i stambeno-poslovnu zgradu (1978–80), stambeni sklop Šubićevac (1984–87) i srednju školu (1988–89), u kojima uspješno spaja suvremenu arhitekturu i lokalne specifičnosti; u Zagrebu je izveo kompleks Isusovačke crkve s knjižnicom na Jordanovcu (1991–99), a sa suradnicima knjižnicu Filozofskoga fakulteta (2009). Autor je rekonstrukcija i adaptacija Muzeja grada Šibenika u Kneževoj palači u Šibeniku (1972–75) te Muzeja grada Zagreba (1992–94) te knjižnicu Filozofskog fakulteta u Zagrebu (2009). Bavio se i scenografijom te sudjelovao na izložbi novih tendencija 1964. Dobio je Nagradu »Vladimir Nazor« za životno djelo (2007).

Citiranje:

Vulin, Ante. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 3.3.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/vulin-ante>.