struka(e): fizika

zakon očuvanja količine gibanja, temeljni zakon mehanike prema kojem u zatvorenome fizikalnom sustavu (sustavu koji ne međudjeluje s okolinom) ukupna količina gibanja svih čestica ostaje konstantna bez obzira na to kakvi se procesi i međudjelovanja događaju u sustavu: p1 + p2 + … + pn = konst., gdje je n broj čestica. Također, ostaju očuvane i komponente količine gibanja u bilo kojem smjeru.

Zakon očuvanja količine gibanja u fizikalnome sustavu koji čine dvije čestice

Ako se centralno i elastično sudare dvije čestice masa m1 i m2 u zatvorenome fizikalnom sustavu koji te čestice čine i ako su njihove brzine prije sudara v1 i v2 a nakon sudara v1' i v2', ukupna količina gibanja sustava prije sudara i poslije sudara bit će jednaka, tj. m1v1 + m2v2 = m1v1' + m2v2'.

Zakon očuvanja količine gibanja u fizikalnome sustavu rakete

Raketa je projektil koji se giba tako da izbacuje čestice plina: povećanje količine gibanja rakete prema naprijed jednako je, ali suprotnoga smjera, količini gibanja izbačenih plinova: prakete = −pplinova

Što je veća brzina kojom se izbacuju plinovi vp i što je veća masa izbačenih plinova dmp, to je veća promjena brzine rakete dv i ubrzanje:

a = dv/dt = −vpdmp/mdt, gdje je m masa rakete u trenutku kad se giba brzinom v a dt vremenski interval. (→ zakon očuvanja; zakon očuvanja energije)

Citiranje:

zakon očuvanja količine gibanja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/zakon-ocuvanja-kolicine-gibanja>.