struka(e): medicina
ilustracija
ŽIVCI, živčana stanica – 1. akson, 2. jezgra, 3. tijelo, 4. dendriti

živci (lat. nervi), zajednički naziv za aksone koji provode živčane impulse (akcijske potencijale) unutar perifernoga živčanog sustava (→ živčani sustav). Različite su duljine i debljine te različitih funkcija i namjena. Akson je dio živčane stanice, neurona, specijaliziran za brzo provođenje živčanih impulsa u periferni i sr. živčani sustav; sa svojim ovojnicama čini živčano vlakno. U perifernom živčanom sustavu omata ga nježna ovojnica (endoneurij); veću skupinu aksona omata čvršća ovojnica (perineurij), a cijeli periferni živac omotan je čvrstom ovojnicom (epineurij). Pojedinačna živčana vlakna nisu vidljiva golim okom, ali više vlakana, koja tvore isti periferni živac, izgledaju kao bjelkaste niti. Živci su snopovi osjetnih (senzornih, aferentnih), motoričkih (eferentnih), autonomnih i miješanih živčanih vlakana. Živci koji izlaze iz lubanje, tj. koji su funkcijom i smještajem vezani za lubanju, mozak i moždano deblo, nazivaju se moždani (kranijski) živci, a živci koji izlaze iz kralježnične moždine nazivaju se moždinski (spinalni) živci. Prva dva moždana živca (njušni i vidni) nisu periferni živci, nego izdanci središnjega živčanog sustava. Živci se dijele na mijelinizirane i nemijelinizirane. Mijelinizirani živci imaju ovojnicu od mijelina koja se prekida u kraćim razmacima, jer se skokovitim širenjem s jednoga prekida do drugoga akcijski potencijal brže provodi (što je mijelinska ovojnica deblja, to je brzina provođenja veća). Deblja, mijelinizirana živčana vlakna (promjera 3 do 20 μm) provode živčane impulse brzinom od 15 do 120 m/s, a tanja, nemijelinizirana vlakna (promjera 0,3 do 3 μm) brzinom od 0,3 do 15 m/s. Motoričkim su živcima tijela (some) neurona smještena unutar sr. živčanog sustava, a akson im iz sr. živčanoga sustava izlazi prednjim korijenom kralježnične moždine. Osjetnim su živcima tijela neurona smještena izvan sr. živčanoga sustava, u spinalnim ganglijima ili ganglijima moždanih živaca. Akson im se dijeli u obliku slova T; nakon izlaska iz ganglija periferni krak aksona pridružuje se moždanom ili perifernomu živcu, a središnji odlazi u sr. živčani sustav (u kralježničnu moždinu stražnjim korijenom ili u produljenu moždinu), te kao dio osjetnog ili miješanoga moždanoga živca odlazi dalje prema nadređenim centrima. U sr. živčanom sustavu akson se ne može regenerirati, a u perifernom živčanom sustavu regenerira se zahvaljujući svojim ovojnicama, ako se operacijom na vrijeme spoje dijelovi prekinutoga živca. Bolesti su živaca neuritisi, neuralgije, neuropatije i dr.

Citiranje:

živci. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/zivci>.