STRUKE:

Bukureštanski mir

Bukureštanski mir.

1. Mir zaključen 28. V. 1812. između Osmanskoga Carstva i Rusije, kojim je okončan njihov rat 1806–12. Rusija je dobila Besarabiju, Vlaškoj i Moldaviji priznate su povlastice. Srbima je formalno dana amnestija i obećana unutarnja samouprava.

2. Mir između Srbije i Bugarske nakon rata 1885., potpisan 3. III. 1886. nakon srpskog poraza kraj Slivnice.

3. Mir potpisan 10. VIII. 1913. između poražene Bugarske i njezinih balkanskih protivnika, Srbije, Grčke, Rumunjske i Crne Gore, kojim je okončan Drugi balkanski rat. Rumunjska je dobila južni dio Dobrudže; između Bugarske i Srbije povučena je u Makedoniji granica razvođem Vardara i Strume do planine Belasice; Grčka je dobila južni dio Makedonije i zapadnu Traciju do rijeke Meste.

4. Mir zaključen 7. V. 1918. između poražene Rumunjske s jedne strane i Njemačke, Austro-Ugarske, Osmanskoga Carstva i Bugarske s druge; poništen je slomom Centralnih sila u jesen 1918.

Citiranje:
Bukureštanski mir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10094>.