Carnot, Nicolas Léonard Sadi

ilustracija
CARNOT, Nicolas Léonard Sadi

Carnot [kaʀnọ'], Nicolas Léonard Sadi, francuski fizičar (Pariz, 1. VI. 1796Pariz, 24. VIII. 1832). U raspravi Razmišljanja o pokretačkoj moći vatre (Réflexions sur la puissance motrice du feu, 1824) dao je načela rada idealnoga toplinskoga stroja i iznio drugi zakon termodinamike. Osnovna je misao te rasprave: svaki toplinski stroj prima toplinsku energiju na višoj temperaturi, pretvara samo dio u rad i nužno predaje preostali dio toplinske energije na nižoj temperaturi; sveukupna toplinska energija ne može se pretvoriti u rad. Carnot je opisao idealni toplinski stroj s maksimalnim učinkom, kojemu rad ovisi samo o temperaturnoj razlici dvaju spremišta topline, bez obzira na to obavlja li radnju vodena para, ugrijani zrak ili koja druga tvar. Carnotov kružni proces sastoji se od četiri faze: izotermno primanje topline na višoj temperaturi T1, adijabatsko sniženje temperature, izotermno davanje topline na nižoj temperaturi T2, adijabatsko povišenje temperature na prvobitnu T1. Carnot je već 1831. dao prilično točnu vrijednost za mehanički ekvivalent kalorije.

Citiranje:
Carnot, Nicolas Léonard Sadi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10838>.