Carrillo, Santiago

Carrillo [kar:i'ļo], Santiago, španjolski političar (Gijón, 18. I. 1915Madrid, 18. IX. 2012). U Španjolskom građanskom ratu član CK KP Španjolske, zatim u izbjeglištvu u Parizu. Od 1954. član Politbiroa, a 1960–82. glavni tajnik KP Španjolske. Jedan je od vodećih političara postfrankističkoga razdoblja, koautor strategije eurokomunizma. Glavno djelo: Eurokomunizam i država (Eurocommunismo y Estado, 1977).

Citiranje:
Carrillo, Santiago. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 11. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10888>.