STRUKE:

centrifugalan

centrifugalan (centri- + -fugalan).

1. Koji se pomiče ili bježi iz središta, centra. Suprotno: centripetalan.

2. U fizici, centrifuga, centrifugalna sila, centrifugalni stroj.

centrifugalan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11232>.