Cetinska krajina

Cetinska krajina, naziv za upravno i vojnički ustrojeno područje u Dalmatinskoj zagori koje je prvotno (rani srednji vijek) obuhvaćalo prostran teritorij uz gornji i srednji tok rijeke Cetine (→ cetina, županija). Nalazilo se pod osmanskom vlašću od pada Sinja 1513. Završetkom Morejskoga rata i mirom u Srijemskim Karlovcima (1699) veći dio Cetinske krajine, s gradom Sinjem kao središtem, pripao je Mletačkoj Dalmaciji. Osmanlije su 1715. posljednji put ugrozili Cetinsku krajinu i Sinj, ali je njihova opsada završila neuspješno. Mirom u Požarevcu 1718. sveukupan prostor Cetinske krajine priključen je Mletačkoj Dalmaciji. Tijekom mletačko-turskih ratova u XVII. i XVIII. st. postupno se na tom prostoru ustrojava vojna organizacija. Nakon oslobađanja od Osmanlija Cetinska krajina postaje sastavnim dijelom mletačke vojne granice prema Osmanskomu Carstvu. Zapovjedništvo je povjereno pukovniku (colonello della Craina), a podijeljena je 1722. na 2 serdarije (Vučkovića i Grabovca), unutar kojih su po selima ustrojavani banderiji s harambašama na čelu. Od kraja XVII. st. započinje sustavno naseljavanje opustošenih područja Cetinske krajine stanovnicima iz Bosne i Hercegovine te podjeljivanje prostranih zemljišnih posjeda zaslužnim pojedincima (harambašama) koji su se istaknuli u mletačkoj vojnoj službi. Nakon ukinuća Mletačke Republike 1797. opada dotadašnji vojni značaj Cetinske krajine, koja tijekom idućeg razdoblja slijedi sudbinu ostalog dijela Dalmacije.

Citiranje:
Cetinska krajina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11353>.