STRUKE:

Akropolit, Juraj

Akropolit, Juraj (Georgije, grčki Γεώργıος ὁ Ἀϰροπολίτης, Geṓrgios ho Akropolítēs), bizantski povjesničar i državnik (Carigrad, 1217Carigrad, 1282). Godine 1233. prešao u Nikeju, gdje je studirao s prijestolonasljednikom Teodorom II. Laskarisom, kojemu je poslije bio odgojitelj i 1246. postao velikim logotetom. Za Teodorove vladavine (1254–58) zauzimao visoke položaje u državnoj službi i vojsci, bio je upravitelj pokrajine i vojskovođa. Nakon obnove Bizantskoga Carstva 1261. vratio se u Carigrad i u službi cara Mihaela VIII. Paleologa vodio važna diplomatska izaslanstva; 1274. vodio bizantsko izaslanstvo na sabor u Lyonu i kao carev zastupnik prihvatio crkvenu uniju s Rimom. Napisao povijesno djelo Kronika (Χρονıϰή συγγραφή), u kojem je dao sažet prikaz događaja od križarskoga napadaja na Carigrad 1203. do obnove Carstva 1261., često na temelju vlastita sudjelovanja u događajima. Od drugih njegovih djela veću povijesnu vrijednost ima posmrtni govor caru Ivanu III. Vatacu.

Citiranje:
Akropolit, Juraj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1171>.