TRAŽI DALJE:
STRUKE:

cikloida

ilustracija
CIKLOIDA, 1. obična cikloida, 2. skraćena cikloida, 3. produžena cikloida

cikloida (ciklo- + -id), transcendentna ravninska krivulja što ju opisuje neka točka ravnine zadane kružnice s kojom je ta točka u čvrstoj vezi kada se kružnica kotrlja bez klizanja po zadanom pravcu (zvanome baza c). Ako je pritom točka P na kružnici, nastaje obična cikloida, a ako je točka T unutar ili izvan kružnice, nastaje skraćena cikloida ili produžena cikloida. Cikloida je periodička krivulja određena parametarskim jednadžbama x = at – d sin t, y = a – d cos t, gdje je a polumjer kružnice koja se kotrlja, a d udaljenost točke T od njezina središta. Cikloida ima niz važnih primjena u fizici i tehnici, jer je ona npr. tautokrona i brahistokrona. Ako je baza po kojoj se kotrlja kružnica i sama kružnica, nastaju epicikloide i hipocikloide.

Citiranje:
cikloida. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11837>.