TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Cipiko, Petar

Cipiko, Petar (Petrus Cepio, P. Cippicus), hrvatski humanist, epigrafičar (Trogir, druga polovica XIV. st.Trogir, oko 1440). Pripadnik plemićke obitelji, zapovjednik trogirske galije u borbama Mlečana protiv obitelji Visconti i Genovežana (1431). Prijateljevao je sa Zadraninom J. Benjom, koji mu je 1435. poklonio kodeks s prijepisom djela De viris illustribus.

U Benjin kodeks Cipiko je 1435–40. nastavio unositi različite tekstove, među kojima antičke natpise iz Splita, Solina, Trogira, Zadra, Osora, Ancone, Fana, Riminija i dr. God. 1436. dovršio je kodeks s latinskim prijevodima iz Platona, Lukijana i Plutarha te s Ciceronovim djelima, koji se čuva u Trogiru. Kodeks s Ciceronovim djelima, pisan Cipikovom rukom 1438., nalazi se u Oxfordu. Cipiko je vjerojatno prepisivač onoga kodeksa iz knjižnice obitelji Cipiko (danas u Nacionalnoj knjižnici u Parizu) u kojem se uz pjesme Tibula, Propercija, Katula i dr. nalaze ulomci iz Petronijevih Satira, među kojima i glasovita Trimalhionova gozba. To je jedini na svijetu očuvan prijepis spomenutog ulomka iz Petronijeva djela. Po svojem zanimanju za antičku književnost i natpise Cipiko se ubraja među najranije europske humaniste i epigrafičare.

Citiranje:
Cipiko, Petar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11915>.