TRAŽI DALJE:
STRUKE:

cisoida

cisoida (grč. ϰıσσός: bršljan + -id), ravninska algebarska krivulja trećeg reda definirana kao skup točaka P dobivenih tako što se na pravce pramena s vrhom u O nanose dužine OP = P1P2. U pravokutnome Kartezijevu koordinatnom sustavu određena je jednadžbom: x (x² + y²) = 2ay², gdje je a polumjer kružnice; naziva se i Dioklova cisoida, po Dioklu.

Citiranje:
cisoida. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11954>.