TRAŽI DALJE:
STRUKE:

cistin

cistin (grč. ϰύστıς: mjehur), kemijski spoj nastao oksidativnim spajanjem dviju molekula cisteina, koje se povezuju disulfidnim mostom [–SCH2CH(NH2)COOH]2. Nastaje i potpunom hidrolizom mnogih bjelančevina, u kojima parovi cisteina tvore disulfidne mostove, koji učvršćuju prostornu strukturu. Glavni je sastojak keratina, a reverzibilna oksidacija cisteina u cistin važna je u regulaciji oksidoredukcijskoga potencijala u tkivnim tekućinama.

Citiranje:
cistin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11967>.